menu

Zapisz się przez internet

Wypełnij formularz online. Na jego podstawie wypełnimy Państwu formularz zgłoszeniowy oraz zaprosimy do biura na podpisanie umowy.

Wybrane ferie

"Między niebem a ziemią" - ferie dla dzieci

Dane dziecka

Dane rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczam, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznałem/am się z treścią Regulamin Świadczenia Usług i w pełni akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie w celu prowadzenia bieżącej ewidencji związanej z realizacją kursu oraz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji przez Usługodawcę.

Wyrażam zgodę jako Opiekun Prawny Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zawartych w niniejszej umowie w celu prowadzenia bieżącej ewidencji związanej z realizacją kursu oraz dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji przez Usługodawcę.